Filozofa un tautas misija

Dr. Gunta Kalmes uzruna Raivja Zeltīta grāmatas Dr. Pauls Jurēvičs un latviešu…