Miķeļa Valtera mantojums – valstiskumam un pašapziņai

Miķelis Valters bija pirmais, kurš publiski izvirzīja suverēnas Latvijas valsts izveidošanas nepieciešamību.…