Miķeļa Valtera mantojums – valstiskumam un pašapziņai

Miķelis Valters bija pirmais, kurš publiski izvirzīja suverēnas Latvijas valsts izveidošanas nepieciešamību.…

Liepājā top attīstības programma 2021.-2027. gadam

Liepājas pilsētas pašvaldība 2020. gadu iesāka ar attīstības programmas izstrādi 2021.–2027. gadam.…