Par/Pret: Cirsmas diametru izmaiņas

Pret: Galvenās cirtes caurmēra samazināšana nozīmē vecuma un tievuma, kādā mežu būs…

Latvijas meži populisma gūstā

Par meža apsaimniekošanas noteikumiem būs jālemj Ministru kabinetam, izsverot visu pušu argumentus.…