NA priekšlikumi administratīvi teritoriālajai reformai

Noteikt jaunus reģionālas nozīmes attīstības centrus Roberta Ķīļa vadītā darba grupa pirms…